Carinsko posredovanje

Ukoliko se selidbene stvari prevoze iz države u državu potrebno je pripremiti carinske i transportne papire. Potrebno je tačno da se zna šta se prevozi, koliko toga ima, odakle-dokle i na čije ime. Koji je status počiljaoca odn. primaoca, da li je vlasnik lično ili ovlašćeno lice. sve to mora da se isprati papirima…